` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل
ردیف نام تحلیلگر تعداد پیش بینی احتمال موفقیت میانگین سود میانگین ضرر میانگین روز انتظار نمودار رشد سرمایه
1 محمد علي توكليان 39 54.29% 25.41% -8.67% 53
2 امیر نعمتی 88 79.41% 8.64% -10.12% 88
3 * بورسان * 508 89.38% 8.69% -19.44% 11
4 فرشاد شبانکاره 57 56.00% 16.20% -8.17% 69
5 محمد یزدان پناه 530 75.12% 12.99% -13.17% 50
6 محسن تقی نژاد 217 69.47% 7.21% -7.95% 32
7 علیرضا رفیعی 71 82.76% 6.27% -7.21% 26
8 اسداله احمدی خواه 564 79.61% 6.99% -13.05% 10
9 حمید رضا درویش 623 68.11% 5.08% -7.04% 18
10 محمد محمدی 43 48.39% 27.73% -11.10% 115

صفحه 1 از 5