Tag: , , , ,

قرارداد آتی

قرارداد آتی چه نوع اوراقی است ؟‌| قسمت سی و هشت

معرفی قرارداد آتی در این قسمت موضوع مورد بحث صدتحلیل است . یکی دیگر از انواع...

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت و سود تضمین شده‌ی آن در بورس | قسمت بیست‌وهفتم

  بعد از آموزش های اولیه و معرفی مفاهیم پایه ای بورس و چگونگی خرید سهام و...

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تمام افراد |قسمت شانزدهم

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تمام سرمایه‌گذاران حرفه ای و غیر...

انواع ریسک

شناخت انواع ریسک با هدف کاهش ریسک‌ سرمایه‌گذاری! | قسمت دوازدهم

با توجه به دو  قسمت گذشته در این قسمت به شناخت انواع ریسک و چگونگی کاهش ریسک...