Tag: , ,

مشاور سرمایه ‏گذاری

شرکت سبدگردانی | قسمت چهل و نهم

منظور از سبد‏گردانی، سرمایه گذاری در  انواع دارایی‏هاست که یک شخص در آنها...