Tag: , , , , , , , ,

سهام بورس

سهام با اوراق درآمد ثابت چه تفاوتی دارد ؟ | قسمت بیست و نهم

سهام  , موضوع مورد بحث این داستان است که شما را با تمام مراحل خرید و فروش آن...

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت و سود تضمین شده‌ی آن در بورس | قسمت بیست‌وهفتم

  بعد از آموزش های اولیه و معرفی مفاهیم پایه ای بورس و چگونگی خرید سهام و...

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تمام افراد |قسمت شانزدهم

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تمام سرمایه‌گذاران حرفه ای و غیر...

سرمایه گذاران ریسک پذیر

سرمایه گذاران ریسک پذیر چگونه سرمایه گذاری میکنند ؟|قسمت یازدهم از داستان های صدتحلیل

در این قسمت تفاوت بین افراد ریسک‏ پذیر و ریسک‏ گریز را میگوییم و اینکه...