Archives post

اصطلاحات tsetmc

اصطلاحات tsetmc – هر آن چه در سایت بورس می بینید | قسمت چهل و دوم

اصطلاحات رایج در بازار سرمایه را در قسمت قبل توضیح دادیم و در این قسمت در...

واحد صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سهامی

صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک صندوق های سرمایه‌گذاری (که عمدتا توسط...

کارمزد معاملات در بورس

افزایش سرمایه و انواع آن |‌ قسمت چهل و یکم

حق تقدم چیست؟ در این قسمت قصد داریم یک نوع دیگر از اوراق بهادار قابل داد و ستد...

اصطلاحات رایج در بازار سرمایه چیست؟

با اصطلاحات بورسی و مالی آشنا شوید |‌ قسمت چهلم

اصطلاحات رایج در بازار سرمایه را در قسمت قبل توضیح دادیم و در این قسمت در...

اصطالاحات رایج در بازار سرمایه

اصطلاحات رایج در بازار سرمایه را بدانیم!‌ |‌ قسمت سی و نه

در این قسمت اصطلاحات رایج در بازار سرمایه را به شما میگوییم تا با آگاهی کامل...