Category: تعاریف بورسی

تحلیل تکنیکال | قسمت پنجاه و سوم

در روش تحلیل فنی (تکنیکال) از این جمله معروف بسیار بسیار استفاده می‏شود که...

etf

شرکت پردازش اطلاعات مالی | قسمت پنجاه و یکم

می‏دانیم مهم‏ترین عاملی که باعث می‏شود پیش‏بینی تا حد زیادی بر واقیعت...

etf

شرکت مشاوره سرمایه گذاری | قسمت پنجاهم

  ابتدا باید بگوییم مشاور سرمایه ‏گذار کیست؟ مشاور سرمایه ‏گذاری به شخصی...

فرآیند خرید واحد یک صندوق سرمایه گذاری | قسمت چهل و هشتم

برای خرید واحد صدوق سرمایه گذاری باید از طریق زیر اقدامات لازم را انجام دهید:...

شرکت سبدگردانی | قسمت چهل و نهم

منظور از سبد‏گردانی، سرمایه گذاری در  انواع دارایی‏هاست که یک شخص در آنها...