` در این مسابقه تحلیلگران با یکدیگر بر سر ارزش یک پرتفوی مجازی صد میلیونی رقابت می کنند

رتبه بندی مسابقه بزرگان بورس

در این مسابقه ، تحلیلگران یک پرتفوی مجازی 100 میلیون تومانی را مدیریت می کنند و الگوریتم صدتحلیل با توجه به بازدهی کسب شده و قدرت مدیریت سرمایه آنها را رتبه می کند .

توجه داشته باشید این مسابقه صرفا یک رقابت سه ماهه است و عمکلرد تحلیلگران در بلند مدت قطعا متفاوت می باشد.

رتبه بندی های زیر به صورت روزانه بروزرسانی می شوند !

رتبه نام تحلیلگر ارزش فعلی پرتفو (تومان) تعداد سیگنال ها میانگین تخصیص سرمایه به هر سهم فعال در بازار شاخص مدیریت سرمایه قدرت مدیریت سرمایه نمودار رشد ارزش پرتفو