` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | هادی همایی در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

هادی همایی

تاریخ عضویت

1395/08/12 0:0

رتبه

12

سطح تحلیلگر

متوسط

این تحلیلگر تاکنون 31 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 59.62 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 51.07 رشد کرده است

نماد پیشنهادی متوقف می باشد

این پیش بینی بسته شده است

قیمت : 10000 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 51.22 % رشد و حد ضرر ایشان 11.48 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 330 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 106 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود