` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | * بورسان * در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

* بورسان *

تاریخ عضویت

1396/05/19 0:0

رتبه

1

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 423 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 88.13 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 10.00 افت کرده است

قیمت : 73842 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 21.27 % رشد و حد ضرر ایشان 20.31 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 35 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 12 روز بوده است

نوع بسته شدن

اتوماتیک : به محض رسیدن به حد سود یا حد ضرر توسط سیستم بسته میشود و به شما اطلاع داده میشود


این سهم در بازار پایه معامله می شود