` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | * بورسان * در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

* بورسان *

تاریخ عضویت

1396/05/19 0:0

رتبه

3

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 278 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 87.15 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 0.09 افت کرده است

این پیش بینی بسته شده است

قیمت : 56123 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 18.5 % رشد و حد ضرر ایشان 17.06 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 35 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 9 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار پایه معامله می شود