` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | سید کریم حسینی در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

سید کریم حسینی

تاریخ عضویت

1396/09/11 0:0

رتبه

7

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 24 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 92.31 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 6.66 رشد کرده است

نماد پیشنهادی متوقف می باشد

قیمت : 35389 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 116.17 % رشد و حد ضرر ایشان 101.5 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 360 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 44 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود