` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | حمید رضا درویش در صدتحلیل

حمید رضا درویش

میزان رضایتمندی خریداران
(از 9 رای)

مدت زمان عضویت : 723 روز

سطح تحلیلگر : حرفه ای

از تاریخ ثبت این پیش بینی 339 روز گذشته است . لطفا به اختلاف قیمت پیشنهادی تحلیلگر با قیمت لحظه ای سهم توجه کنید

در این بخش اطلاعاتی نظیر ریسک و بازدهی این پیش بینی را مشاهده می کنید تا بر اساس روحیه خود تصمیم به خرید آن بگیرید و بعد از خرید، جزییات کامل آن نظیر نام سهم و قیمت پیشنهادی ، حد سود و حد ضرر و سیگنال فروش به شما ارائه می شود

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 181.10 رشد کرده است

این پیش بینی بسته شده است

سهم صف خرید شده است

قیمت : 50000 ریال

ریسک و بازدهی

تحلیلگر انتظار دارد این سهم

15.63 %

رشد کند و تا

%-9.02

ریسک پایین آمدن آن را پذیرفته است.

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد این سهم طی 90 روز به هدف خود برسد.

نوع فروش

سیستمی : زمانی که این سهم به حد سود یا حد ضرر خود برسد به صورت اتوماتیک توسط سیستم به شما اطلاع رسانی میشود تا آن را بفروشید.


این سهم در بازار

پایه

معامله می شود