` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | وحيد زاده ربانيان در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

وحيد زاده ربانيان

تاریخ عضویت

1396/01/30 0:0

رتبه

8

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 57 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 93.44 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 6.74 افت کرده است

این پیش بینی بسته شده است

قیمت : 31541 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 10.46 % رشد و حد ضرر ایشان 37.89 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 60 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 13 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار پایه معامله می شود