` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | وحيد زاده ربانيان در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

وحيد زاده ربانيان

تاریخ عضویت

1396/01/30 0:0

رتبه

6

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 40 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 100.00 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 3.14 افت کرده است

قیمت : 37750 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 13.56 % رشد و حد ضرر ایشان 37.63 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 90 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 6 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار فرابورس معامله می شود