` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | * بورسان * در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

* بورسان *

تاریخ عضویت

1396/05/19 0:0

رتبه

2

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 218 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 90.46 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 10.27 افت کرده است

قیمت : 61286 ریال
خرید و مشاهده جزئیات

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 21.74 % رشد و حد ضرر ایشان 19.34 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 30 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 6 روز بوده است

نوع بسته شدن

اتوماتیک : به محض رسیدن به حد سود یا حد ضرر توسط سیستم بسته میشود و به شما اطلاع داده میشود


این سهم در بازار بورس معامله می شود