` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | * بورسان * در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

* بورسان *

تاریخ عضویت

1396/05/19 0:0

رتبه

1

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 439 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 88.51 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 28.97 رشد کرده است

سهم صف خرید شده است

این پیش بینی بسته شده است

قیمت : 81242 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 14.75 % رشد و حد ضرر ایشان 14.32 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 7 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 12 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار پایه معامله می شود