` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | محسن تقی نژاد در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

محسن تقی نژاد

تاریخ عضویت

1395/11/03 0:0

رتبه

6

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 119 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 72.56 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 3.19 رشد کرده است

قیمت : 28357 ریال
خرید و مشاهده جزئیات

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 31.83 % رشد و حد ضرر ایشان 7.3 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 120 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 29 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار پایه معامله می شود