` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | نادر حق نژاد در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

نادر حق نژاد

تاریخ عضویت

1396/03/31 0:0

رتبه

718

سطح تحلیلگر

جدید

این تحلیلگر تاکنون 9 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 50.00 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 19.67 رشد کرده است

قیمت : 0 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 25.24 % رشد و حد ضرر ایشان 15.22 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 360 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 44 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود