` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | نادر حق نژاد در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

نادر حق نژاد

تاریخ عضویت

1396/03/31 0:0

رتبه

718

سطح تحلیلگر

جدید

این تحلیلگر تاکنون 9 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 50.00 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 7.25 افت کرده است

قیمت : 0 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 48.43 % رشد و حد ضرر ایشان 26.54 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 360 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 44 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار فرابورس معامله می شود