` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | ادمین بورسان در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

ادمین بورسان

تاریخ عضویت

1396/05/19 0:0

رتبه

3

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 181 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 90.50 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 2.91 افت کرده است

قیمت : 49566 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 40.89 % رشد و حد ضرر ایشان 23.83 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 90 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 6 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود