` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | علیرضا آرامیان در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

علیرضا آرامیان

تاریخ عضویت

1395/03/18 0:0

رتبه

960

سطح تحلیلگر

جدید

این تحلیلگر تاکنون 267 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 62.09 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

این سهم به قیمت مناسب تری نسبت به قیمت پیشنهادی تحلیلگر معامله می شود، چرا که در حال حاضر قیمت آن % 16.38 افت کرده است

این پیش بینی بسته شده است

قیمت : 0 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 20.91 % رشد و حد ضرر ایشان 12.99 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 104 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 51 روز بوده است

نوع بسته شدن

اتوماتیک : به محض رسیدن به حد سود یا حد ضرر توسط سیستم بسته میشود و به شما اطلاع داده میشود


این سهم در بازار بورس معامله می شود