` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | امیر بهتاش در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

امیر بهتاش

تاریخ عضویت

1396/06/22 0:0

رتبه

162

سطح تحلیلگر

جدید

این تحلیلگر تاکنون 0 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 0.00 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

در حال حاضر قیمت سهم % -0.25 از قیمت پیشنهادی تحلیل گر فاصله گرفته است

قیمت : 0 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 38.71 % رشد و حد ضرر ایشان 10.75 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 60 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 0 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود