` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | امیر نعمتی در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

امیر نعمتی

تاریخ عضویت

1394/08/29 0:0

رتبه

4

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 54 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 79.41 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 7.27 رشد کرده است

قیمت : 58762 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 71.24 % رشد و حد ضرر ایشان 21.17 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 180 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 88 روز بوده است

نوع بسته شدن

اتوماتیک : به محض رسیدن به حد سود یا حد ضرر توسط سیستم بسته میشود و به شما اطلاع داده میشود


این سهم در بازار پایه معامله می شود