` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | علیرضا آرامیان در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

علیرضا آرامیان

تاریخ عضویت

1395/03/18 0:0

رتبه

7

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 234 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 69.44 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

در حال حاضر قیمت سهم % 12.92 از قیمت پیشنهادی تحلیل گر فاصله گرفته است

قیمت : 42717 ریال

به علت برخی سیاست های ''بانک ملت'' ، تراکنش های زیر 100,000 ریال از کارت های این بانک امکان پذیر نمی باشد .

انتقال به درگاه

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 32.13 % رشد و حد ضرر ایشان 12.86 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 120 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 47 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار فرابورس معامله می شود