` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | مرتضی - در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

مرتضی -

تاریخ عضویت

1395/08/25 0:0

رتبه

984

سطح تحلیلگر

جدید

این تحلیلگر تاکنون 296 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 46.69 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

سهم پیشنهادی در حال رشد است و قیمت آن نسبت به زمانی که تحلیلگر آن را پیشنهاد داده % 0.43 رشد کرده است

قیمت : 0 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 71.46 % رشد و حد ضرر ایشان 22.87 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 380 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 69 روز بوده است

نوع بسته شدن

اتوماتیک : به محض رسیدن به حد سود یا حد ضرر توسط سیستم بسته میشود و به شما اطلاع داده میشود


این سهم در بازار بورس معامله می شود