` جزئیات سیگنال خرید و فروش سهم و سابقه تحلیلگر بورس | مرتضی آبام در صدتحلیل

جزییات پیش بینی

مرتضی آبام

تاریخ عضویت

1395/09/16 0:0

رتبه

2

سطح تحلیلگر

حرفه ای

این تحلیلگر تاکنون 179 پیش بینی موفق داشته است و احتمال موفقیت پیش بینی های ایشان 68.58 % است. مشاهده سوابق تحلیلگر

در حال حاضر قیمت سهم % 6.36 از قیمت پیشنهادی تحلیل گر فاصله گرفته است

قیمت : 168491 ریال

ریسک و بازدهی

انتظاری که تحلیلگر از این سهم دارد 54.26 % رشد و حد ضرر ایشان 17.39 % پایین تر از قیمت پیشنهادی ایشان است

مدت انتظار

تحلیلگر انتظار دارد که این پیش بینی تا 260 روز دیگر به نتیجه برسد. میانگین مدت انتظار تحلیلگر 50 روز بوده است

نوع بسته شدن

دستی : هر زمان که تحلیلگر سیگنال فروش صادر کند این پیش بینی بسته و به شما اطلاع داده میشود.


این سهم در بازار بورس معامله می شود