` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل
ردیف نام تحلیلگر تعداد پیش بینی احتمال موفقیت میانگین سود میانگین ضرر میانگین روز انتظار نمودار رشد سرمایه
1 محمد علي توكليان 43 52.63% 28.03% -8.77% 53
2 فرشاد شبانکاره 60 56.86% 22.82% -8.21% 69
3 امیر نعمتی 88 68.83% 16.40% -12.10% 89
4 افشین کبودمهری 23 38.10% 6.52% -8.67% 33
5 محمد یزدان پناه 537 71.01% 18.05% -16.30% 68
6 محسن تقی نژاد 228 65.57% 10.39% -8.49% 33
7 حمید رضا درویش 682 70.98% 6.76% -6.90% 17
8 علیرضا رفیعی 98 78.65% 6.97% -11.96% 22
9 محمد محمدی 43 45.45% 28.80% -11.52% 112
10 فرزاد دوستی 12 41.67% 41.95% -3.56% 62

صفحه 1 از 9