` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل
ردیف نام تحلیلگر تعداد پیش بینی احتمال موفقیت میانگین سود میانگین ضرر میانگین روز انتظار نمودار رشد سرمایه
1 محمد علي توكليان 48 48.89% 27.80% -10.47% 72
2 متین متین 65 76.47% 17.06% -7.23% 52
3 فرشاد شبانکاره 70 54.55% 23.85% -8.80% 80
4 محمد یزدان پناه 606 73.67% 16.86% -15.97% 48
5 محسن تقی نژاد 251 67.52% 10.23% -8.30% 21
6 امیر نعمتی 89 67.95% 16.40% -12.58% 78
7 محمد جواد قربانی 20 90.00% 15.90% -6.94% 20
8 حمید رضا درویش 776 70.40% 6.41% -7.14% 16
9 علیرضا رفیعی 137 81.36% 6.78% -13.28% 16
10 سعید انصاری 26 80.00% 12.94% -6.11% 39

صفحه 1 از 15