صدتحلیل-تیم تحلیلی متین

تیم تحلیلی متین

مدت زمان فعالیت : 1015 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 69 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 84

‌معاملات در سود

: 80%

میانگین سود

: 22%

بهترین سود

: 98%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 20%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی