صدتحلیل-تیم تحلیلی متین

تیم تحلیلی متین

مدت زمان فعالیت : 924 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 68 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 76

‌معاملات در سود

: 80%

میانگین سود

: 20%

بهترین سود

: 98%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 20%

میانگین ضرر :

%-7

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 85%

تعداد دنبال کنندگان : 141 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی