صدتحلیل-ستاره حبیبی

ستاره حبیبی

مدت زمان فعالیت : 410 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 30 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1286

‌معاملات در سود

: 96%

میانگین سود

: 11%

بهترین سود

: 119%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 4%

میانگین ضرر :

%-29

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی