` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر مرتضی آبام
صدتحلیل-مرتضی آبام

مرتضی آبام

مدت زمان فعالیت : 683 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 133 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1689

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 75.30%

میانگین سود

: 47.74%

بهترین سود

: 144.41%

شاخص سودآوری

: 7.53

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 24.70%

میانگین ضرر

: -19.03%

بیشترین ضرر

: -46.03%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 1.05

تعداد دنبال کنندگان : 94 نفر

تعداد کل فروش ها : 876

میزان رضایتمندی خریداران

(از 2 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...