صدتحلیل-آکادمی بورس درفک

آکادمی بورس درفک

مدت زمان فعالیت : 281 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 26 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 39

‌معاملات در سود

: 58%

میانگین سود

: 14%

بهترین سود

: 30%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 42%

میانگین ضرر :

%-9

بیشترین ضرر :

%-22

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی