صدتحلیل-آکادمی بورس درفک

آکادمی بورس درفک

مدت زمان فعالیت : 167 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 27 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 23

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 13%

بهترین سود

: 27%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-7

بیشترین ضرر :

%-9

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی