صدتحلیل-محسن تست

محسن تست

مدت زمان فعالیت : 446 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 43 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 40

‌معاملات در سود

: 70%

میانگین سود

: 19%

بهترین سود

: 95%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 30%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی