صدتحلیل-تست عبدی

تست عبدی

مدت زمان فعالیت : 1089 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 39 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 117

‌معاملات در سود

: 65%

میانگین سود

: 10%

بهترین سود

: 54%

شاخص سودآوری :

سودآوری ضعیف

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 35%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-36

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی