` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر وحيد زاده ربانيان
صدتحلیل-وحيد زاده ربانيان

وحيد زاده ربانيان

مدت زمان فعالیت : 483 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 53 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 472

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 92.26%

میانگین سود

: 12.95%

بهترین سود

: 67.50%

شاخص سودآوری

: 10.39

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 7.74%

میانگین ضرر

: -15.47%

بیشترین ضرر

: -32.58%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.31

تعداد دنبال کنندگان : 177 نفر

تعداد کل فروش ها : 704

میزان رضایتمندی خریداران

(از 14 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...