صدتحلیل-وحيد زاده ربانیان

وحيد زاده ربانیان

مدت زمان فعالیت : 856 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 63 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 2401

‌معاملات در سود

: 89%

میانگین سود

: 16%

بهترین سود

: 130%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 11%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-46

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی