صدتحلیل-وحيد زاده ربانیان

وحيد زاده ربانیان

مدت زمان فعالیت : 565 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 74 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1675

‌معاملات در سود

: 89%

میانگین سود

: 14%

بهترین سود

: 110%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 11%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-46

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی