صدتحلیل-وحيد زاده ربانیان

وحيد زاده ربانیان

مدت زمان فعالیت : 448 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 49 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1351

‌معاملات در سود

: 67%

میانگین سود

: 16%

بهترین سود

: 110%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 33%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 64%

تعداد دنبال کنندگان : 453 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی