` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر وحيد زاده ربانيان
صدتحلیل-وحيد زاده ربانيان

وحيد زاده ربانيان

مدت زمان فعالیت : 545 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 53 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 876

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 95.77%

میانگین سود

: 19.68%

بهترین سود

: 110.27%

شاخص سودآوری

: 25.37

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 4.23%

میانگین ضرر

: -14.74%

بیشترین ضرر

: -32.58%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.56

تعداد دنبال کنندگان : 348 نفر

تعداد کل فروش ها : 1397

میزان رضایتمندی خریداران

(از 94 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگذاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...