صدتحلیل-وحيد زاده ربانیان

وحيد زاده ربانیان

مدت زمان فعالیت : 510 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 60 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1479

‌معاملات در سود

: 84%

میانگین سود

: 15%

بهترین سود

: 110%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 16%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 64%

تعداد دنبال کنندگان : 513 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی