` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر وحيد زاده ربانيان
صدتحلیل-وحيد زاده ربانيان

وحيد زاده ربانيان

مدت زمان فعالیت : 604 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 48 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1202

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 94.59%

میانگین سود

: 18.33%

بهترین سود

: 110.27%

شاخص سودآوری

: 20.86

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 5.41%

میانگین ضرر

: -13.76%

بیشترین ضرر

: -32.58%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.42

تعداد دنبال کنندگان : 461 نفر

تعداد کل فروش ها : 1752

میزان رضایتمندی خریداران

(از 115 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگذاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...