صدتحلیل-وحيد زاده ربانیان

وحيد زاده ربانیان

مدت زمان فعالیت : 624 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 70 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1857

‌معاملات در سود

: 87%

میانگین سود

: 14%

بهترین سود

: 110%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 13%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-46

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی