صدتحلیل-محسن تقی نژاد

محسن تقی نژاد

مدت زمان فعالیت : 823 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 45 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 262

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 13%

بهترین سود

: 98%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-26

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 60%

تعداد دنبال کنندگان : 127 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی