صدتحلیل-مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان

مدت زمان فعالیت : 107 روز

بازارموردعلاقه

: پایه

میانگین مدت زمان انتظار

: 5 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 11

‌معاملات در سود

: *

میانگین سود

: 15%

بهترین سود

: 19%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: *

میانگین ضرر :

%-4

بیشترین ضرر :

%-5

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی