صدتحلیل-ARASH MORADI

ARASH MORADI

مدت زمان فعالیت : 278 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 27 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 46

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 18%

بهترین سود

: 89%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-29

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی