صدتحلیل-تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

مدت زمان فعالیت : 321 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 34 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 114

‌معاملات در سود

: 70%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 132%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 30%

میانگین ضرر :

%-10

بیشترین ضرر :

%-23

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی