صدتحلیل-تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

مدت زمان فعالیت : 412 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 50 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 144

‌معاملات در سود

: 82%

میانگین سود

: 31%

بهترین سود

: 132%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 18%

میانگین ضرر :

%-10

بیشترین ضرر :

%-23

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی