` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان
صدتحلیل-تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

تیم تحلیلی سیمرغ ایرانیان

مدت زمان فعالیت : 251 روز

سطح تحلیلگری

: مشاور

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 27 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 80

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 75.86%

میانگین سود

: 27.45%

بهترین سود

: 132.36%

شاخص سودآوری

: 8.02

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 24.14%

میانگین ضرر

: -10.27%

بیشترین ضرر

: -20.22%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.01

تعداد دنبال کنندگان : 55 نفر

تعداد کل فروش ها : 60

میزان رضایتمندی خریداران

(از 1 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگذاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...