صدتحلیل-بورسان بورسان

بورسان بورسان

مدت زمان فعالیت : 651 روز

بازارموردعلاقه

: پایه

میانگین مدت زمان انتظار

: 34 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1132

‌معاملات در سود

: 72%

میانگین سود

: 11%

بهترین سود

: 74%

شاخص سودآوری :

سودآوری ضعیف

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 28%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-36

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی