صدتحلیل-محمد جمال زاده

محمد جمال زاده

مدت زمان فعالیت : 734 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 237 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 48

‌معاملات در سود

: 72%

میانگین سود

: 81%

بهترین سود

: 637%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 28%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-19

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی