صدتحلیل-امید رهنما

امید رهنما

مدت زمان فعالیت : 448 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 79 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 798

‌معاملات در سود

: 91%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 533%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 9%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-31

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی