صدتحلیل-امید رهنما

امید رهنما

مدت زمان فعالیت : 357 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 76 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 798

‌معاملات در سود

: 88%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 533%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 12%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-31

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 89%

تعداد دنبال کنندگان : 153 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی