صدتحلیل-تیم تحلیل حسین عبدی

تیم تحلیل حسین عبدی

مدت زمان فعالیت : 357 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 35 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 134

‌معاملات در سود

: 73%

میانگین سود

: 22%

بهترین سود

: 58%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 27%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-28

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی