صدتحلیل-تیم تحلیل حسین عبدی

تیم تحلیل حسین عبدی

مدت زمان فعالیت : 298 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 34 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 123

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 21%

بهترین سود

: 58%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-28

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی