صدتحلیل-بینا سرمایه

بینا سرمایه

مدت زمان فعالیت : 329 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 60 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 66

‌معاملات در سود

: 86%

میانگین سود

: 33%

بهترین سود

: 134%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 14%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی