صدتحلیل-بینا سرمایه

بینا سرمایه

مدت زمان فعالیت : 199 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 35 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 53

‌معاملات در سود

: 54%

میانگین سود

: 22%

بهترین سود

: 51%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 46%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی