صدتحلیل-بینا سرمایه

بینا سرمایه

مدت زمان فعالیت : 138 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 30 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 27

‌معاملات در سود

: 77%

میانگین سود

: 21%

بهترین سود

: 51%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 23%

میانگین ضرر :

%-7

بیشترین ضرر :

%-7

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی