صدتحلیل-محمد علیمحمدنژاد

محمد علیمحمدنژاد

مدت زمان فعالیت : 854 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 197 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 529

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 44%

بهترین سود

: 302%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی