صدتحلیل-محمد علیمحمدنژاد

محمد علیمحمدنژاد

مدت زمان فعالیت : 762 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 141 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 528

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 41%

بهترین سود

: 302%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 50%

تعداد دنبال کنندگان : 132 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی