صدتحلیل-محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

مدت زمان فعالیت : 909 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 90 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 689

‌معاملات در سود

: 73%

میانگین سود

: 22%

بهترین سود

: 133%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 27%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-81

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 66%

تعداد دنبال کنندگان : 529 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی