صدتحلیل-محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

مدت زمان فعالیت : 1317 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 98 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 765

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 191%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-16

بیشترین ضرر :

%-80

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی