صدتحلیل-محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

مدت زمان فعالیت : 1000 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 94 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 701

‌معاملات در سود

: 76%

میانگین سود

: 23%

بهترین سود

: 133%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 24%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-81

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی