صدتحلیل-مسعود _

مسعود _

مدت زمان فعالیت : 573 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 158 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1072

‌معاملات در سود

: 83%

میانگین سود

: 58%

بهترین سود

: 251%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 17%

میانگین ضرر :

%-26

بیشترین ضرر :

%-48

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی