` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر مسعود _
صدتحلیل-مسعود _

مسعود _

مدت زمان فعالیت : 413 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 140 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1051

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 83.14%

میانگین سود

: 56.26%

بهترین سود

: 129.34%

شاخص سودآوری

: 10.52

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 16.86%

میانگین ضرر

: -26.12%

بیشترین ضرر

: -48.94%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 1.06

تعداد دنبال کنندگان : 36 نفر

تعداد کل فروش ها : 125

میزان رضایتمندی خریداران

(از 4 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...