صدتحلیل-مسعود _

مسعود _

مدت زمان فعالیت : 482 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 142 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1051

‌معاملات در سود

: 81%

میانگین سود

: 56%

بهترین سود

: 129%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 19%

میانگین ضرر :

%-26

بیشترین ضرر :

%-48

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی