صدتحلیل-رضا علیپورفرد

رضا علیپورفرد

مدت زمان فعالیت : 733 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 81 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 54

‌معاملات در سود

: 77%

میانگین سود

: 49%

بهترین سود

: 107%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 23%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-10

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی