صدتحلیل-پويا نجف آبادي پور

پويا نجف آبادي پور

مدت زمان فعالیت : 286 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 4 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 43

‌معاملات در سود

: 74%

میانگین سود

: 5%

بهترین سود

: 14%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 26%

میانگین ضرر :

%-3

بیشترین ضرر :

%-6

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی