صدتحلیل-سعید بیات

سعید بیات

مدت زمان فعالیت : 473 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 37 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 66

‌معاملات در سود

: 77%

میانگین سود

: 25%

بهترین سود

: 68%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 23%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-31

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی