صدتحلیل-سعید بیات

سعید بیات

مدت زمان فعالیت : 326 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 35 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 65

‌معاملات در سود

: 75%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 68%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 25%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-31

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی