صدتحلیل-هادی  همایی

هادی همایی

مدت زمان فعالیت : 835 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 180 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 161

‌معاملات در سود

: 68%

میانگین سود

: 49%

بهترین سود

: 182%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 32%

میانگین ضرر :

%-18

بیشترین ضرر :

%-32

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی